La regressió de les platges del Maresme, trobada virtual dijous 1 de juliol

Post 8 of 103
La regressió de les platges del Maresme, trobada virtual dijous 1 de juliol

Antigament, el Maresme disposava d’una franja en equilibri estable de platja contínua a tota la costa. La construcció sobre la platja del ferrocarril, la carretera i els passeigs marítims han empitjorat la seva resposta als temporals i reduït la capacitat a la regeneració natural. De la construcció de ports esportius que imposen l’efecte ombra «tot a llevant i res a ponent», sumada a la urbanització massiva del litoral que provoca la disminució en l’aportació de sediments de rius i rieres, resulta un balanç sedimentari negatiu a moltes zones de platja.

Ara ens trobem en el cas de tenir platges urbanes en què el bloqueig dels processos naturals fa necessària la intervenció artificial. En els últims 50 anys la construcció d’espigons i les discutides aportacions massives de sorra per dragat del fons marí no han solucionat el problema i han generat el seu rebuig, ja que és pitjor el remei que la malaltia. Actualment es plantegen intervencions més respectuoses amb el medi ambient i es tenen en compte les projeccions del canvi climàtic. A curt termini, s’hauria de millorar la gestió de la sorra per by-pass de les acumulacions a llevant dels ports cap a les platges de ponent, i afavorir las aportacions de sediments de rius i rieres. A llarg termini, eliminar les infrastructures que limiten la regeneració de les platges.

El debat és viu. Per això hem organitzat una trobada virtual el dijous 1 de juliol sobre «El debat per l’erosió de les platges» al Maresme, a les 18:30.

En aquesta trobada comptarem amb una exposició inicial de Xavier Nubiola a partir d’imatges antigues i actuals del litoral, que exposarà l’origen del problema i possibles solucions. I donarem pas al debat. Aquest és l’enllaç per entrar a la reunió: https://us02web.zoom.us/j/86135434320?pwd=TEUwdE92MVBRZzl5dm8zSDllZjhSQT09 .

, ,

This article was written by admin-bi@da

Menu