Tanca de protecció

Inicialment la via va ser protegida per una tanca de fusta pintada.

C3. - còpia C3. - còpia

Actualment aquesta tanca és metàl·lica o d’obra, de diversos dissenys.

En el tram de Badalona és d’un disseny acurat, de barrots grisos, però està patint un accelerat rovellament. En el tram de Montgat és senzilla i d’obra; està ben conservada, però constitueix un barrera visual. En el tram de Masnou a Vilassar és una simple reixa alta, que al contrari que l’anterior és més lleugera però està molt deteriorada (excepte al tram urbà de Premià que està ben pintada de verd, i a la zona del port de Premià que de nou és d’obra). En els trams de les estacions la tanca està formada per altes cantoneres de ferro pintades de color gris clar.

Menu