Mataró ciutat ferroviaria

Mataró no és només important per ser capital de comarca amb una gran projeccció econòmica, sinó també per la seva situació estratègica en la línia de la costa de Barcelona i França que la va convertir en la primera fita del ferrocarril destinada a enllaçar Espanya amb Europa.

La riquesa cultural de la societat civil ha permès que perdurés la memòria històrica del ferrocarril. Existeix documentació fotogràfica, estudis d’historiadors locals, divulgació festiva i popular…

Cal recordar la Comissió mataronina del Centenari, formada per pels Srs. Comas, Mas, Fité i Castellví, anys després anomenats popularment «els romàntics del tren». Ells van coordinar la celebració del Centenari del ferrocarril al 1949, aconseguint una festa de gran ressó popular. També foren ells qui durant molts anys es van preocupar de  promoure el coneixement de la història del ferrocarril amb actes, articles i publicacions. Seguint les seves passes elsAmics de la Ciutat de Mataró van participar activament en els actes del 150è. aniversari, i a part de les conferències i taules rodones organitzades per estudiar i comprendre Miquel Biada i la seva època, van editar una pel·lícula sobre el progrés del ferrocarril. La Caixa d’Estalvis Laietana, l’Arxiu de Santa Maria, la Secció Filatèlica dels Antics Alumnes Maristes, Capgrós  i moltes altres entitals han aportat les seves iniciatives. Valguin aquests exemples per mostrar la identificació de la ciutat de Mataró amb la seva història ferroviària.

L’Ajuntament de Mataró ha dedicat especial atenció a les celebracions del 125 i 150 aniversaris de la creació de la línia, al 1973 éssent alcalde Francesc Robert  i al 1998 éssent alcalde Manel Mas.  Anualment celebra un acte institucional en record dels promotors del ferrocarril: cada 28 d’octubre, coincidint amb les festes de Sant Simó, l’Alcalde de la ciutat deposita una ofrena floral al monument de Biada.

Actualment té el projecte de crear dins del futur Museu de Can Marfà una secció sobre la història ferroviària de Mataró.

Biada

La memòria ferroviària de Mataró s’ha concretat en torn de Miquel Biada, el mataroní que va fer arribar al ferrocarril a la seva ciutat. Jaume Castellví el va dedicar al 1947 la millor biografia que s’ha escrit sobre ell, Biografía de D. Miguel Biada Bunyol: propulsor de «El Carril de Mataró» primer tren en España .

Moltes entitats de Mataró han contribuit a al coneixement i a la difusió del paper de Biada en el ferrocarril. Els anomenats «romàntics del tren», després de l’organització del Centenari, cada any  organitzaren un acte en honor de Biada i els propulsors del ferrocarril. Van promoure l’estudi i difusió de Biada i la seva època amb conferències i publicacions, tasca que han continuat els Amics de la Ciutat de Mataró.

Biada ha estat anomenat mataroní il.lustre i el seu retrat figura en la galeria de mataronins il.lustres de l’Ajuntament de Mataró. En ocasió del centenari l’Ajuntament va construir un monument a Miquel Biada a la plaça de l’estació del tren, després batejada amb el seu nom, que recentment ha estat renovada. També va colocar dues plaques a les cases on va néixer i morir Biada, de les quals encara perdura la casa on va morir. Una altra acció de l’Ajuntament ha estat restaurar el monument funerari de Biada al cementiri de Mataró, juntament amb la família Biada.

Altres mataronins

Però Biada no va ser l’únic mataroní que va treballar per portar al tren a la ciutat. En la Junta Directiva hi havia Onofre Viada i Francesc Viñas. Entre els accionistes que aportaren capital també hi trobem mataronins, així com entre els treballadors i col.laboradors de l’empresa.

Menu