Desguassos

 

 

Els desguassos o embornals (en castellà ‘tajea’, i en anglès ‘culvert’, segons el contracte i la comptabilitat de Mackenzie) son petites obres de drenatge transversal en els terraplens per on passa un camí o via ferrocarril. És una obra a la que els constructors del primer ferrocarril donaren molta importància i realitzaren amb gran cura en fàbrica de maó, ajuntada amb argamassa de calç i sorra. Fins i tot podia implicar la reconstrucció del llit de l’aigua amb maó. Se n’han conservat molt pocs, en molts casos les voltes i la paret mitjancera han estat destruïdes, i substituïdes per un sostre de formigó. En altres casos estan deformades o arrebossades amb formigó armat.

Tipologia A: Són canalitzacions característiques formades per dos galeries paral·leles de maó amb sostre de volta, d’un metre d’amplada per dos d’alçada aproximadament. La paret divisòria era rematada per un sortint triangular. L’embocadura de les galeries eren reforçades per dos parets laterals de pedra. El exemples més clars són els de les platges de Ponent i de la Descàrrega de Premià. Constitueixen una vertadera relíquia, ja que mostren total o parcialment l’obra de maó, però necessiten una restauració. Evidencien l’antiga poca distància que hi havia entre la volta i la via, només uns 15 cm de sorra.

Platja de Ponent, Premià de Mar

Platja de Ponent, Premià de Mar

Platja de la Descàrrega, Premià de Ma

Platja de la Descàrrega, Premià de Ma

 

Tipologia B: En el pont sota l’estació d’Ocata hi ha una sèrie de 9 canalitzacions contigües en grups de tres. No s’ha pogut observar resta de maó.

Sota el pont de l’estació d’Ocata hi ha 9 galeries

Sota el pont de l’estació d’Ocata hi ha 9 galeries

No podem citar gaires exemples més, ja que se n’han conservat molt pocs. Pot ser en molts casos les voltes han estat destruïdes la volta i la paret mitjancera, i substituïdes per un sostre de formigó. En altres caos estan deformades.

Platja del Masnou, mig cec

Platja del Masnou, mig cec

Tipologia C: Una variant d’aquests desguassos, són les arcades construïdes no sota la via sinó sota de lacarretera. Es caracteritzen per tenir una curvatura de major radi, però amb la mateixa paret central rematada per un sortint triangular. N’hem trobat dos exemples ben conservats, com a sota la carretera per canalitzar la riera de Vilassar de Mar.

Sota la carretera aquests desguassos de maó canalitzen la riera de Vilassar

Sota la carretera aquests desguassos de maó canalitzen la riera de Vilassar. Pilar de perfil triangular

Amplies arcades sota la carretera, prop l'espigó de Vilassar

Amplies arcades sota la carretera, prop l’espigó de Vilassar

Continua

Menu