Propostes

Línies d’investigació i publicació

La Comissió de Documentació s’encarrega de coordinar els avenços de la investigació en diferents direccions:

  • La Junta del ferrocarril : biografies dels promotors, gestió del projecte, moments de crisi.
  • Història econòmica : els accionistes; costos i beneficis.
  • Història social : els treballadors, enginyers catalans, expropiats, opositors
  • Institucions : La Junta de Comerç, Governació, Ajuntaments. El Govern espanyol: aspectes polítics, legislatius, personals (crèdits denegats)
  • Els anglesos : biografies, l’accionariat, maquinària; contratistes, enginyers i treballadors anglesos a Catalunya. Relacions financeres. Premsa anglesa. Locke al Paris-Rouen.
  • Incidència de Mataró : els accionistes, colaboradors, oposició al ferrocarril, primitiu traçat, indústria, els Viada.
  • Biografia de Miquel Biada : intervenció en la guerra de la independència de les colònies americanes; activitats i relacions comercials i financeres; intervenció en el ferrocarril de La Havana a Gúiness; viatge a Washington. Testimonis contemporanis de la seva personalitat i el seu paper en la Junta del Ferrocarril.

Aquestes investigacions veuran la llum, a la llarga, publicades en exposicions, edicions de llibres o a la web del Cercle.

Ruta de turisme cultural sobre el ferrocarril Bcn-Mataró

La peculiar relació de Mataró amb el ferrocarril fa susceptible aquesta ciutat de convertir-se en un centre d’atracció cultural sobre el ferrocarril. Cal treballar aquest tema i anar confeccionant una ruta turística amb el màxim de motius.

Un aspecte important del disseny d’aquesta ruta és el projecte de creació d’un museu sobre el primer ferrocarril d’Espanya. L’Ajuntament de Mataró ha afirmat la seva voluntat de crear dins del futur Museu de la industrialització de Can Marfà una secció dedicada al ferrocarril. El Cercle proposarà la seva aportació de material i documentació.

Centre de Documentació sobre el ferrocarril Bcn-Mataró

Molts documents històrics sobre el ferrocarril estan inaccessibles en arxius familiars o de coleccionistes, si no perduts, i altres estan dispersos en diferents arxius públics. Pretenem recuperar uns i localitzar els altres per confeccionar una base de dades única que permeti l’accés fàcil a la informació. D’aquesta manera la web del Cercle Històric podria acabar realitzant la funció de Centre de Referència al que qualsevol persona que volgués informació sobre la història d’aquest ferrocarril es pot adreçar i ser atès de manera eficaç.

En concret, traballem per recuperar documentació dels arxius familiars, i per localitzar la documentació de la Junta entre 1844 i 1848, actualment no localitzada.

Activitats per escoles

La Comissió de Didàctica s’encarrega de contactar amb editorials i escoles per proposar la creació de material didactic, concursos, i activitats innovadores pels alumnes. Actualment l’IES Miquel Biada de Mataró està elaborant un projecte curricular en que el ferrocarril serà tema transversal. També oferim orientació als alumnes que fan un treball de recerca sobre aquest tema, des de les vessants tècnica, històrica, literària i artística.

Material audiovisual

Encara que sembla un projecte ambiciós, pensem que a Mataró hi ha sobrada capacitat per fer un llargmetratge sobre aquest aspecte de la seva història, i que el tema s’ho mereix. Des del Cercle farem tot el possible per propiciar que es realitzi.

Menu