Els tallers

L’empresa tenia previst construir els tallers a Barcelona, però el reglament militar del Fort de la Ciutadella prohibia tota construcció dins el perímetre marcat per la distància d’un tir de canó. Excepcionalment s’havia permès construir l’estació de Barcelona, però davant la dificultat d’obtenir permís per a altres edificis addicionals, la junta va renunciar al maig de 1848 a fer els tallers a Barcelona.

De manera que el 7 d’agost de 1848 la junta va firmar un conveni amb Josep Forns, mestre d’obres de Mataró que hi havia construit l’estació, per a la construcció d’obres accessòries: un magatzem-ferreria, un taller mecànic per a les màquines i una fusteria per la reparació de vagons. Forns els va construir entre agost i setembre de 1848, just abans de la inauguració.

El plec de condicions ens permet fer-nos una idea de les mides dels edificis: el magatzem- ferreria era l’edifici més gran, amb una superfície de 540 metres quadrats, mentre que la fusteria i el taller de locomotores feien 286 mq cadascuna. Si calculem a partir dels metres de cornisa encarregats, sembla que la ferreria i fusteria eren edificis molt allargats (possiblement de  60×9 m i 52×5 m respectivament), i el taller de locomotores no tant (12,5×23 m). Eren d’una sola planta, de 4 ó 5 metres d’alçada.

El 23 de setembre la junta va publicar les condicions per la construcció a Mataró d’un dipòsit de cotxes sense coberta, i de dos casetes per a guardes. El 4 d’octubre va adjudicar les obres per 3975 duros a Martí Vilà, Joan Mombrú, Rafel Torres i Francesc Padrol. Aquest dipòsit es va edificar a l’altra banda del torrent de les Dos canyes, com pot observar-se en el plànol de l’amillarament de 1851: a l’esquerra del torrent hi ha el dipòsit de cotxes i a la dreta els tres edificis tallers. S’hi  accedia des de l’estació però també per un caminet des del camí ral

L’any 1849 la junta va tornar a demanar permís per construir els tallers a Barcelona, i el Govern ho va denegar definitivament per la real ordre del 10 de gener de 1850.

En aquests tallers de Mataró es van construir les primeres locomotores de construcció catalana, la 1ª Espanyola l’any 1851 i més tard l’Arenys sota les ordres de l’enginyer Joseph White. Finalment després de la fusió amb la companyia de Granollers els tallers es van traslladar al Clot de Barcelona cap a 1865; però els edificis encara perduraven a Mataró a inicis del segle XX.

planol1851_tallersMataro

“Hojas del plano levantado, conteniendo las propiedades enclavadas en el territorio jurisdiccional de la ciudad de Mataró” de Jopan Soler i Mestres, 1851. Arxiu Comarcal del Maresme (Sig. APEO 1851)

 

workshops

“Anchorages on the East coast of Spain: from the Spanish Government Surveys of 1884 published at the Admiralty 1889 under the superintendence of Captain W.J.L. Wharton”. Institut Cartogràfic de Catalunya

 

mapa estacio 1913

Mapa de l’eixample de Joan Cabanyes, 1913

Desgraciadament als anys 60 es va enderrocar la nau on hi havia hagut el taller, per eixamplar la carretera, i en el seu lloc ara hi ha l’aparcament de RENFE (la part més estreta d’entrada).

parquing-on-era-el-taller

Solar on era el taller ferroviari. Encara queden a terra els murs dels fonaments que marquen el perímetre de l’edifici. Institut Cartogràfic de Catalunya

En canvi al lloc del primitiu magatzem hi perdura una nau (que cal protegir), construida per MZA a inicis del segle XX, que actualment forma part del taller ferroviari de RENFE i ALSTOM anomenat IRVIA.

irvia mataro

P1120430

Antiga nau, ara taller IRVIA

Continua

 

Menu
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE